20/06/2023

Jak usunąć historię wyszukiwania Google?

Jeśli chcesz usunąć historię wyszukiwania Google, możesz postępować zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Zaloguj się do swojego konta Google: Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź na stronę główną Google. Kliknij przycisk “Zaloguj się” i podaj swoje dane logowania, aby uzyskać dostęp do swojego konta Google.
  2. Przejdź do ustawień konta: Po zalogowaniu kliknij na swoje konto lub zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu ekranu. Następnie wybierz opcję “Moje konto” lub “Konto Google”, aby przejść do ustawień konta.
  3. Przejdź do ustawień prywatności: W ustawieniach konta znajdź sekcję dotyczącą prywatności lub prywatności i bezpieczeństwa. Ta sekcja może znajdować się w różnych miejscach w zależności od wersji interfejsu Google, ale zazwyczaj można ją znaleźć w ustawieniach głównego konta.
  4. Otwórz ustawienia historii wyszukiwania: W sekcji prywatności lub prywatności i bezpieczeństwa znajdź opcję “Historia wyszukiwania” lub “Aktywność w Google”. Kliknij na nią, aby otworzyć ustawienia dotyczące historii wyszukiwania.
  5. Wybierz opcję usuwania historii wyszukiwania: W ustawieniach historii wyszukiwania znajdź opcję “Usuń historię wyszukiwania” lub podobne. Kliknij na nią, aby kontynuować.
  6. Potwierdź usunięcie historii wyszukiwania: W celu potwierdzenia usunięcia historii wyszukiwania Google, być może zostaniesz poproszony o podanie hasła swojego konta Google. Podaj wymagane dane, aby potwierdzić swoją tożsamość i zakończyć proces usuwania historii wyszukiwania.
  7. Skonfiguruj automatyczne usuwanie historii (opcjonalne): Jeśli chcesz, możesz również skonfigurować automatyczne usuwanie historii wyszukiwania. W ustawieniach historii wyszukiwania lub w innej sekcji dotyczącej prywatności możesz znaleźć opcję “Automatyczne usuwanie”. Wybierz preferowany okres czasu, po którym Google automatycznie usunie Twoją historię wyszukiwania.

Warto pamiętać, że usuwanie historii wyszukiwania Google ma wpływ tylko na dane w Twoim koncie. Jeśli korzystasz z innych urządzeń zalogowanych na to samo konto Google, historia wyszukiwania może być nadal widoczna na tych urządzeniach. Aby całkowicie usunąć historię wyszukiwania z innych urządzeń, powtórz te kroki na każdym z nich.

Dodatkowo, jeśli korzystasz z przeglądarki internetowej, możesz również wyczyścić lokalną historię wyszukiwania. Każda przeglądarka ma inny proces usuwania historii, ale zazwyczaj można znaleźć tę opcję w ustawieniach przeglądarki lub w menu narzędzi. Wyszukaj instrukcje dotyczące swojej konkretnej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak wyczyścić historię wyszukiwania lokalnie.

Pamiętaj, że po usunięciu historii wyszukiwania Google, nie będziesz mieć dostępu do wcześniejszych wyników wyszukiwania ani związanych z nimi ustawień personalizacji.

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner