Opis

Świadczenie wspierające jest nowością w polskim systemie wsparcia. Zarówno metoda jak i dwuetapowy tryb przyznawania świadczenia wspierającego jest po raz pierwszy testowana w praktyce. Różnorodność podejść i16 organów orzekających w kraju do tego 2 tryby odwoławcze powoduje, że naturalnym będzie wypracowywanie praktycznych standardów wytycznych ustawodawców.