Opis

Stosowne uprawnienia, doświadczenie oraz zaplecze techniczne jakie posiadamy, pozwalają nam na swobodne wykonywanie prac pod którymi możemy się podpisać.

Poza pracami budowlanymi, świadczymy również usługi z zakresu okresowych przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, pomiarów natężenia oświetlenia, oraz przeglądów instalacji przeciwpożarowych.