Opis

Pracownia architektoniczna założona w Gdańsku: profesjonalne wykonywanie projektów spersonalizowanych. Plawgo to pracownia architektoniczna założona w Gdańsku. Proponuje ona rzetelne realizowanie projektów spersonalizowanych. Są to: domy mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe, a także obiekty związane z branżą hotelarskim i gastronomicznym. Plawgo Architektura najpierw poznaje potrzeby inwestorów, a potem realizuje koncept i czuwa nad adaptacją terenu. To umożliwia spełnić zamierzenia zleceniodawcy.

+Reklama+

Galeria