Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski wykonuje orzeczenia sądowe w kwestiach o roszczenia finansowe oraz niefinansowe a także o zabezpieczenie tych żądań. Na zlecenie sądu albo wierzyciela realizuje też doręczenia komornicze oraz organizuje licytacje majątku dłużników. Wszystkie zadania przebiegają bez przeszkód, gdyż wykorzystane są do nich nowocześnie opracowane systemy teleinformatyczne. To gwarantuje rzetelne przeprowadzanie egzekucji komorniczych i sprawia, iż działania wykonane są w krótkim czasie.

Galeria