Opis

Działająca w Warszawie Klinika Dr Kuśmierczyk dysponuje najnowszą i najlepszą technologią w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej. Zespół naszych lekarzy to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach.
Nasze priorytety realizujemy z troską o zdrowie i ducha naszych Pacjentów, oferując wieloletnie doświadczenie i wiedzę na najwyższym światowym poziomie współczesnej medycyny.

Oferujemy dostęp do lekarzy w zakresie: chirurgia dziecięca, echokardiografia ( echo serca), elektrofizjologia dorosłych i dziecięca, fizjoterapia, kardiochirurgia dorosłych i dziecięca, kardiologia dorosłych i dziecięca, kardiologia interwencyjna, pediatria, psychoonkologia, psychologia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, radiologia, terapia psychosomatyczna, torakochirurgia i ultrasonografia ( USG).

Klinika Dr Kuśmierczyk oferuje możliwość wykonania badań diagnostycznych i leczenie chorób układu krążenia; m. innymi diagnozujemy tętniaki, arytmie, wady serca zarówno u dorosłych jak i dzieci . Pracujemy z kardiochirurgami, chirurgami, torakochirurgami, kardiologami, lekarzami wykonującymi trudne, często wielospecjalistyczne operacje ( przeczytaj o Zespole Marfana ), transplantacjach wielonarządowych. Szukasz pomocy, nie wiesz jakie leczenie należy podjąć? UMÓW KONSULTACJĘ w naszej Klinice. https://klinikakusmierczyk.pl/specjalisci-kliniki-dr-kusmierczyk/

Zakres specjalizacji specjalisty: profesor Mariusz Kuśmierczyk; Na terenie Kliniki prowadzimy konsultacje i diagnostykę nieinwazyjną. Wszystkie leczone choroby wymagającej działań zabiegowych i operacyjnych wykonywane są w warunkach szpitalnych, poza kliniką. Zakres specjalizacji specjalisty: profesor Mariusz Kuśmierczyk; leczenie chirurgiczne choroby wieńcowej
wady nabyte serca – zastawka aortalna: wymiana zastawki
przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej (TAVI)
wady nabyte serca – zastawka mitralna: wymiana zastawki
tętniaki aorty
wszczepianie stentgraftów do aorty piersiowej
guzy serca
transplantacja serca
Leczenie chirurgiczne choroby wieńcowej:

Rewaskularyzacja żylna z użyciem żyły odpiszczelowej.
Pełna rewaskularyzacji tętnicza z użyciem obu tętnic piersiowych wewnętrznych oraz tętnicy promieniowej.
Operacja bez użycia krążenia pozaustrojowego (OPCAB).
Operacje małoinwazyjne – MIDCAB (z torakoskopowym pobraniem tętnicy piersiowej wewnętrznej)
Wady nabyte serca – zastawka aortalna:

Wymiana zastawki:

na zastawkę mechaniczną;
na zastawkę biologiczną;
naprawa (plastyka) zastawki w przypadku niedomykalności;
operacja metodą Davida;
wszczepienie homograftu aortalnego;
plastyki poszerzające pierścień aortalny;
operacje małoinwazyjne – z ministernotomii.
Przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej (TAVI)

Wady nabyte serca – zastawka mitralna:
Wymiana zastawki:

na zastawkę mechaniczną;
na zastawkę biologiczną;
naprawa zastawki w przypadku niedomykalności (plastyka zastwaki mitralnej);
operacje małoinwazyjne – z prawostronnej minitorakotomii
przezkoniuszkowe sztuczne nici ścięgniste na bijącym sercu bez użycia krążenia pozaustrojowego ( Harpoon procedure)
Tętniaki aorty

Operacja sposobem Bentalla (wszczepienie konduitu zastawkowego);
Operacja oszczędzająca własną zastawkę chorego ( Operacja metodą Davida);
Wszczepienie protezy aorty wstępującej w sposób nadwieńcowy.
Operacje łuku aorty,
Operacje tętniaków aorty piersiowej i tętniaków piersiowo-brzusznych
Wszczepianie stentgraftów do aorty piersiowej

operacje małoinwazyjne tętniaków- z ministernotomii.
Wady wrodzone serca u dorosłych
Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu drugiego (ASD II);
Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu sinus venosus z częściowym nieprawidłowym spływem żył płucnych (ASD sin.ven. PAPVD);
Ubytek w przegrodzie międzykomorowej (VSD);
Ubytek w przegrodzie międzykomorowej z towarzyszącą niedomykalnością zastawki aortalnej (VSD IA);
Kanał przedsionkowo komorowy (PAVSD);
Tetralogia Fallota (TF);
Przełożenie wielkich pni tętniczych (TGA);
Patologie drogi odpływu lewej komory – membrana podaortalna, tunelowe zwężenie drogi odpływu;
Kardiomiopatia przerostowa zawężająca (HOCM) – rozszerzona miektomia z zachowaniem własnej zastawki mitralnej chorego;
Wrodzona wada zastawki aortalnej z wąskim pierścieniem zastawki;
Koarktacja aorty (CoA).
Guzy serca

Chirurgiczne leczenie migotania przedsionków
Ablacja migotania przedsionków w czasie wymiany lub naprawy zastawki mitralnej lub innych wad serca;
Torakoskopowa ablacja migotania przedsionków z zamknięciem uszka lewego przedsionka.
Torakoskopowe zamknięcie uszka lewego przedsionka
Transplantacja serca
Chirurgiczne leczenie ciężkiej niewydolności serca – wszczepianie pomp wspomagania lewej komory
typu Heartware, HeartMate III, HeartMate II
Wsczepianie pomp pneumatycznych typu POLVAD,
Użycie ECMO w leczeniu ciężkiej niewydolności serca I niewydolności oddechowej
Prowadzone w Klinice Badania Kliniczne:
Stitch, Syntax, Freedom, Conserv, Recovery, GLX Edwards,
Commence Edwards, Replace, Religa EXT, RE-ALIGN, Harpoon,
Heart Mate III Registry (Thoratec), BACE, Hamcock,

Zakres leczonych chorób naszych specjalistów jest dostępny na www.klinikakusmierczyk.pl ( w opisie każdego lekarza). https://klinikakusmierczyk.pl/zespol/prof-dr-hab-n-med-mariusz-kusmierczyk/

Zakres specjalizacji specjalisty: profesor Mariusz Kuśmierczyk; Na terenie Kliniki prowadzimy konsultacje i diagnostykę nieinwazyjną. Wszystkie leczone choroby wymagającej działań zabiegowych i operacyjnych wykonywane są w warunkach szpitalnych, poza kliniką. Zakres specjalizacji specjalisty: profesor Mariusz Kuśmierczyk; leczenie chirurgiczne choroby wieńcowej