Opis

Obywatel państwa trzeciego może być oddelegowany do państwa członkowskiego, jeśli
legalnie przebywa i pracuje w państwie członkowskim. Pracodawca może
delegować takiego pracownika do innego państw członkowskiego na takich samych
warunkach jak obywatela UE. Do takich pracowników również stosuje się przepisy dyrektywy
o delegowaniu pracowników. Pracownik taki może uzyskać zaświadczenie A1. Warunkiem
jego uzyskania jest legalnie zamieszkiwanie w państwie członkowskim i przemieszczanie się
pomiędzy państwami członkowskimi.

Galeria