Opis

Czynności mające na celu nadać dokumentom formę notarialną realizowane w Kancelarii Notarialnej Macieja Wróblewskiego to: opracowanie aktów notarialnych, przygotowanie aktu poświadczenia dziedziczenia, powzięcie działań odnoszących się do europejskiego poświadczenia spadkowego, powzięcie czynności powiązanych z zarządem sukcesyjnym zakładem pracy osoby fizycznej, przygotowanie zaświadczeń, przyjmowanie dokumentów gwarantujących posiadanie określonego prawa majątkowego, gotówki oraz dokumentów na przechowanie, bądź przygotowanie odpisów. Kancelaria Notarialna Notariusz Maciej Wróblewski zajmie się również składaniem wniosków o wpisy w księgach wieczystych i pozostałymi czynnościami, które wynikają z przepisów.
+Reklama+

Galeria