Opis

Energia słoneczna to nie tylko ciepło jakie czujemy pod działaniem promieni słonecznych czy na naszych policzkach – to niemniej jednak w dalszym ciągu koronne źródło, co potwierdza Ekover – Fotowoltaika. Co zajmujące, znajduje się ona także w benzynach kopalnianych. Została ona w nich uwięziona i uległa przeobrażeniu wraz z upływem czasu w ropę, węgiel czy gaz ziemny. W procesie uzyskiwania oraz przekształcania energii słonecznej nie produkowane są żadne zanieczyszczenia. Energia ta jest uniwersalna oraz ma dużo przeznaczeń. Instalacje używane do jej zdobycia nie ulegają zużyciu poprzez długie lata.

Galeria