Opis

Przedsiębiorstwo lub ewentualnie firma planująca wstąpić na poważnie w świat Internetu, ma obowiązek detalicznie się zastanowić, czy zamierza zbudować własną infrastrukturę oraz zająć się tym samemu, czy także powierzyć to zadanie wyspecjalizowanej firmie. Świadczenie tego typu usług nosi specjalistyczną nazwę – outsourcing serwerów w CDBS. Będzie to powierzenie części obowiązku, w tym przypadku informatycznych powiązanych z serwerami, zewnętrznej niezależnej firmie. Jest to pożyteczne rozwiązanie.

Galeria